Privacybeleid

Hieronder vindt u onze privacyverklaring

Vérité adviesgroep, gevestigd aan Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide
+31 (0) 164 251073
Donja van Broekhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Vérité adviesgroep Hij/zij is te bereiken via info@verite.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vérité adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vérité adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vérité adviesgroep neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vérité adviesgroep) tussen zit. Vérité adviesgroep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Contactformulier website.
  • E-mail programma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vérité adviesgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Wij bewaren uw gegevens alleen als u klant bij ons wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vérité adviesgroep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vérité adviesgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vérité adviesgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vérité adviesgroep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vérité adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verite.nl

Onze diensten

Vérité adviesgroep
kan u van dienst zijn met

Het adviseren en bemiddelen van zowel particulier als zakelijk voor wat betreft uw hypotheek, schadeverzekeringen en vermogensopbouw. Bij Vérité Adviesgroep bent u hiervoor aan het juiste adres.

Hypotheken

Als u een huis wilt kopen, denkt u aan een hypotheek. Logisch, want dan pas ontstaat de behoefte aan dit product. Maar ook in andere situaties is het verstandig om uw hypotheek onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld als u wilt verbouwen, aanbouwen, verduurzamen, overwaarde wilt benutten. Of als u een hoge rente betaalt. Ik adviseer u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie

Verzekeringen

Vérité Adviesgroep heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van particuliere verzekeringen. Uw wensen zijn voor mij het belangrijkst. Na de inventarisatie, waarin uw situatie zorgvuldig wordt geanalyseerd bespreken we samen de risico’s en uw behoefte aan afdekking hiervan. Daarna praten we pas over verzekeringen.

Meer informatie

Zakelijk

Adviseren bij al uw bedrijfsverzekeringen, werknemersverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U als ondernemer kunt u bezighouden met uw bedrijf, terwijl ik u de kennis en ondersteuning bied door middel van een pakket maatregelen en verzekeringen, afgestemd op uw behoefte en wensen.

Meer informatie

Particulieren

Bij Vérité Adviesgroep is dat niets bijzonders. Ik wil u graag helpen en ondersteunen bij uw verzekeringen, financieringen en hypotheken. Uw wensen zijn het uitgangspunt van het advies. U als klant staat centraal. Door het groot aantal maatschappijen heeft u volledige keuzevrijheid.

Meer informatie